Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
a aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví. Židům 2,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Židům 3


Židům, Kapitola 3

Židům 4


Židům, Kapitola 4
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

a aby tak vysvobodil ty, kdo byli strachem před smrtí drženi po celý život v otroctví. Židům 2,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.