Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
`Budu zvěstovat tvé jméno svým bratřím, uprostřed shromáždění tě budu chválit.´ Židům 2,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Židům 2


Židům, Kapitola 3

Židům 4


Židům, Kapitola 4
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

`Budu zvěstovat tvé jméno svým bratřím, uprostřed shromáždění tě budu chválit.´ Židům 2,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.