Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ona pominou, ty však zůstáváš; nebesa zvetšejí jako oděv, Židům 1,11›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Židům 2


Židům, Kapitola 2

Židům 3


Židům, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Ona pominou, ty však zůstáváš; nebesa zvetšejí jako oděv, Židům 1,11

Počet veršů v Bibli je 31 167.