Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A dále: `Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi, i nebesa jsou dílem tvých rukou. Židům 1,10›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Židům 1


Židům, Kapitola 2

Židům 3


Židům, Kapitola 3
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

A dále: `Ty, Pane, jsi na počátku založil zemi, i nebesa jsou dílem tvých rukou. Židům 1,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.