Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
a stal se o to vznešenějším než andělé, oč je převyšuje jménem, které mu bylo dáno. Židům 1,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Židům 1


Židům, Kapitola 2

Židům 2

Komentáře k verši :

a stal se o to vznešenějším než andělé, oč je převyšuje jménem, které mu bylo dáno. Židům 1,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.