Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi. Filemonovi 1,25›››
Bible
  • Nápověda
1
Židům 1


Židům, Kapitola 1

Židům 2


Židům, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Milost Pána Ježíše Krista buď s vámi. Filemonovi 1,25

Počet veršů v Bibli je 31 167.