Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš, moji spolupracovníci. Filemonovi 1,24›››
Bible
  • Nápověda
1
Židům 1


Židům, Kapitola 1

Židům 2


Židům, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Marek, Aristarchos, Démas a Lukáš, moji spolupracovníci. Filemonovi 1,24

Počet veršů v Bibli je 31 167.