Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Zároveň mi také připrav ubytování, neboť doufám, že vám budu pro vaše modlitby darován. Filemonovi 1,22›››
Bible
  • Nápověda
1
Židům 1


Židům, Kapitola 1

Židům 2


Židům, Kapitola 2





Komentáře k verši :

Zároveň mi také připrav ubytování, neboť doufám, že vám budu pro vaše modlitby darován. Filemonovi 1,22





Počet veršů v Bibli je 31 167.