Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ano, bratře, udělej mi tu radost v Pánu. Potěš mé srdce v Kristu. Filemonovi 1,20›››
Bible
  • Nápověda
1
Filemonovi 1


Židům, Kapitola 1

Židům 2


Židům, Kapitola 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Ano, bratře, udělej mi tu radost v Pánu. Potěš mé srdce v Kristu. Filemonovi 1,20

Počet veršů v Bibli je 31 167.