Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jestliže ti způsobil nějakou škodu nebo je ti něco dlužen, připiš to na můj účet. Filemonovi 1,18›››
Bible
  • Nápověda
1
Filemonovi 1


Židům, Kapitola 1

Židům 2


Židům, Kapitola 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Jestliže ti způsobil nějakou škodu nebo je ti něco dlužen, připiš to na můj účet. Filemonovi 1,18

Počet veršů v Bibli je 31 167.