Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jsme-li tedy spolu spojeni, přijmi ho k sobě jako mne. Filemonovi 1,17›››
Bible
  • Nápověda
1
Židům 2


Židům, Kapitola 2
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Jsme-li tedy spolu spojeni, přijmi ho k sobě jako mne. Filemonovi 1,17

Počet veršů v Bibli je 31 167.