Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Snad proto byl na čas od tebe odloučen, abys ho měl navěky - Filemonovi 1,15›››
Bible
  • Nápověda
1
Židům 2


Židům, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Snad proto byl na čas od tebe odloučen, abys ho měl navěky - Filemonovi 1,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.