Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi ve vězení, kde jsem pro evangelium, sloužil místo tebe, Filemonovi 1,13›››
Bible
  • Nápověda
1
Židům 1


Židům, Kapitola 1


Židům, Kapitola 2

Komentáře k verši :

Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi ve vězení, kde jsem pro evangelium, sloužil místo tebe, Filemonovi 1,13

Počet veršů v Bibli je 31 167.