Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Posílám ti ho zpět, je mi drahý jako mé vlastní srdce. Filemonovi 1,12›››
Bible
  • Nápověda
1
Židům 1


Židům, Kapitola 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Posílám ti ho zpět, je mi drahý jako mé vlastní srdce. Filemonovi 1,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.