Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
který ti před časem způsobil škodu, ale nyní je tobě i mně k užitku. Filemonovi 1,11›››
Bible
  • Nápověda
1
Židům 1


Židům, Kapitola 1

Komentáře k verši :

který ti před časem způsobil škodu, ale nyní je tobě i mně k užitku. Filemonovi 1,11

Počet veršů v Bibli je 31 167.