Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život ve vězení, Onezima, Filemonovi 1,10›››
Bible
  • Nápověda
1
Židům 1


Židům, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život ve vězení, Onezima, Filemonovi 1,10

Počet veršů v Bibli je 31 167.