Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
pro lásku raději prosím, já Pavel, vyslanec a nyní i vězeň Krista Ježíše. Filemonovi 1,9›››
Bible
  • Nápověda
1
Židům 1


Židům, Kapitola 1

Komentáře k verši :

pro lásku raději prosím, já Pavel, vyslanec a nyní i vězeň Krista Ježíše. Filemonovi 1,9

Počet veršů v Bibli je 31 167.