Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ačkoli bych ti v Kristu mohl směle nařídit, co máš udělat, Filemonovi 1,8›››
Bible
  • Nápověda
1
Židům 1


Židům, Kapitola 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Ačkoli bych ti v Kristu mohl směle nařídit, co máš udělat, Filemonovi 1,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.