Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Prosím za tebe, aby se tvá účast na společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista. Filemonovi 1,6›››
Bible
  • Nápověda
1
Židům 1


Židům, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Prosím za tebe, aby se tvá účast na společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista. Filemonovi 1,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.