Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
když slyším o tvé víře v Pána Ježíše a o tvé lásce ke všem bratřím. Filemonovi 1,5›››
Bible
  • Nápověda
1
Židům 1


Židům, Kapitola 1

Komentáře k verši :

když slyším o tvé víře v Pána Ježíše a o tvé lásce ke všem bratřím. Filemonovi 1,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.