Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Děkuji svému Bohu a stále na tebe pamatuji ve svých modlitbách, Filemonovi 1,4›››
Bible
  • Nápověda
1
Komentáře k verši :

Děkuji svému Bohu a stále na tebe pamatuji ve svých modlitbách, Filemonovi 1,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.