Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Filemonovi 1,3›››
Bible
  • Nápověda
1
Židům 1


Židům, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Filemonovi 1,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.