Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
sestře Apfii, Archippovi, našemu spolubojovníku, a církvi v tvém domě: Filemonovi 1,2›››
Bible
  • Nápověda
1
Komentáře k verši :

sestře Apfii, Archippovi, našemu spolubojovníku, a církvi v tvém domě: Filemonovi 1,2

Počet veršů v Bibli je 31 167.