Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Zákoníka Zénu a Apolla pečlivě vyprav na cestu, aby jim nic nechybělo. Titovi 3,13›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Zákoníka Zénu a Apolla pečlivě vyprav na cestu, aby jim nic nechybělo. Titovi 3,13

Počet veršů v Bibli je 31 167.