Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, Titovi 3,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Titovi 3


Filemonovi, Kapitola 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele, Titovi 3,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.