Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem Titovi 2,11›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Titovi 2


Titovi, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem Titovi 2,11

Počet veršů v Bibli je 31 167.