Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
ať je to zdravé a nepochybné slovo, aby protivník byl zahanben a nemohl o nás povědět nic špatného. Titovi 2,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Titovi 2


Titovi, Kapitola 3

Filemonovi 1


Filemonovi, Kapitola 1

Komentáře k verši :

ať je to zdravé a nepochybné slovo, aby protivník byl zahanben a nemohl o nás povědět nic špatného. Titovi 2,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.