Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Rovněž mladší muže napomínej, ať jsou ve všem rozvážní, Titovi 2,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Titovi 2


Titovi, Kapitola 3

Filemonovi 1


Filemonovi, Kapitola 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Rovněž mladší muže napomínej, ať jsou ve všem rozvážní, Titovi 2,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.