Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
a vedou je k tomu, aby měly rády své muže a své děti, Titovi 2,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Titovi 2


Titovi, Kapitola 3

Titovi 3


Filemonovi, Kapitola 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

a vedou je k tomu, aby měly rády své muže a své děti, Titovi 2,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.