Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Podobně starší ženy ať se chovají důstojně, ať nepomlouvají a nepropadají přílišnému pití vína. Ať vyučují mladší ženy v dobrém Titovi 2,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Titovi 2


Titovi, Kapitola 2

Titovi 3


Titovi, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Podobně starší ženy ať se chovají důstojně, ať nepomlouvají a nepropadají přílišnému pití vína. Ať vyučují mladší ženy v dobrém Titovi 2,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.