Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Prohlašují, že znají Boha, avšak svým jednáním to popírají. Jsou odporní, neposlušní a neschopni jakéhokoli dobrého skutku. Titovi 1,16›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Titovi 2


Titovi, Kapitola 2

Titovi 3


Titovi, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Prohlašují, že znají Boha, avšak svým jednáním to popírají. Jsou odporní, neposlušní a neschopni jakéhokoli dobrého skutku. Titovi 1,16

Počet veršů v Bibli je 31 167.