Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Čistým je všechno čisté. Ale poskvrněným a nevěřícím nic není čisté. Jak jejich rozum, tak jejich svědomí jsou poskvrněny. Titovi 1,15›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Titovi 2


Titovi, Kapitola 2

Titovi 3


Titovi, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Čistým je všechno čisté. Ale poskvrněným a nevěřícím nic není čisté. Jak jejich rozum, tak jejich svědomí jsou poskvrněny. Titovi 1,15

Počet veršů v Bibli je 31 167.