Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
a nedrželi se židovských bájí a příkazů lidí, kteří se odvracejí od pravdy. Titovi 1,14›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Titovi 2


Titovi, Kapitola 2

Titovi 3


Titovi, Kapitola 3

Komentáře k verši :

a nedrželi se židovských bájí a příkazů lidí, kteří se odvracejí od pravdy. Titovi 1,14

Počet veršů v Bibli je 31 167.