Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jeden z nich, jejich vlastní prorok, řekl: `Kréťané jsou samí lháři, zlá zvířata, lenivá břicha.´ Titovi 1,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Titovi 1


Titovi, Kapitola 2

Titovi 3


Titovi, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Jeden z nich, jejich vlastní prorok, řekl: `Kréťané jsou samí lháři, zlá zvířata, lenivá břicha.´ Titovi 1,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.