Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Má být pohostinný, dobrý, rozvážný, spravedlivý, zbožný, zdrženlivý, Titovi 1,8›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Titovi 1


Titovi, Kapitola 2

Titovi 3


Titovi, Kapitola 3

Komentáře k verši :

Má být pohostinný, dobrý, rozvážný, spravedlivý, zbožný, zdrženlivý, Titovi 1,8

Počet veršů v Bibli je 31 167.