Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
zjevil své slovo v kázání, které mi bylo svěřeno z rozkazu našeho Spasitele Boha - Titovi 1,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3
Titovi 1


Titovi, Kapitola 1

Titovi 2


Titovi, Kapitola 2

Komentáře k verši :

zjevil své slovo v kázání, které mi bylo svěřeno z rozkazu našeho Spasitele Boha - Titovi 1,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.