Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Pán buď s tvým duchem. Milost s vámi. 2 Timoteovi 4,22›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Titovi 1


Titovi, Kapitola 1

Titovi 2


Titovi, Kapitola 2




Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je číslo účtu : 670100-2206627238/6210.




Komentáře k verši :

Pán buď s tvým duchem. Milost s vámi. 2 Timoteovi 4,22





Počet veršů v Bibli je 31 167.