Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Jediný Lukáš je se mnou. Marka vezmi s sebou, bude mi užitečný jako pomocník. 2 Timoteovi 4,11›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Titovi 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je číslo účtu : 670100-2206627238/6210.
Komentáře k verši :

Jediný Lukáš je se mnou. Marka vezmi s sebou, bude mi užitečný jako pomocník. 2 Timoteovi 4,11

Počet veršů v Bibli je 31 167.