Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. 2 Timoteovi 4,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Titovi 1


Titovi, Kapitola 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je číslo účtu : 670100-2206627238/6210.
Komentáře k verši :

Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokončil, víru zachoval. 2 Timoteovi 4,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.