Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Neboť já již budu obětován, přišel čas mého odchodu. 2 Timoteovi 4,6›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
Titovi 1


Titovi, Kapitola 1
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

Neboť já již budu obětován, přišel čas mého odchodu. 2 Timoteovi 4,6

Počet veršů v Bibli je 31 167.