Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. 2 Timoteovi 4,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
2 Timoteovi 4


2 Timoteovi, Kapitola 4

Titovi 1


Titovi, Kapitola 1

Komentáře k verši :

Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. 2 Timoteovi 4,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.