Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. 2 Timoteovi 3,12›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
2 Timoteovi 3


2 Timoteovi, Kapitola 4
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je číslo účtu : 670100-2206627238/6210.
Komentáře k verši :

A všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, zakusí pronásledování. 2 Timoteovi 3,12

Počet veršů v Bibli je 31 167.