Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
které by se pořád chtěly učit, a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy. 2 Timoteovi 3,7›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
2 Timoteovi 3


2 Timoteovi, Kapitola 4
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

které by se pořád chtěly učit, a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy. 2 Timoteovi 3,7

Počet veršů v Bibli je 31 167.