Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň. 2 Timoteovi 3,5›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
2 Timoteovi 3

2 Timoteovi 4


2 Timoteovi, Kapitola 4

Komentáře k verši :

budou se tvářit jako zbožní, ale svým jednáním to budou popírat. Takových lidí se straň. 2 Timoteovi 3,5

Počet veršů v Bibli je 31 167.