Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, 2 Timoteovi 3,4›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
2 Timoteovi 3
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

zrádní, bezhlaví, nadutí, budou mít raději rozkoš než Boha, 2 Timoteovi 3,4

Počet veršů v Bibli je 31 167.