Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, 2 Timoteovi 3,3›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
2 Timoteovi 3


2 Timoteovi, Kapitola 3

2 Timoteovi 4


2 Timoteovi, Kapitola 4
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

bez lásky, nesmiřitelní, pomlouvační, nevázaní, hrubí, lhostejní k dobrému, 2 Timoteovi 3,3

Počet veršů v Bibli je 31 167.