Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Má vlídně poučovat odpůrce. Snad jim dá Bůh, že se obrátí, poznají pravdu 2 Timoteovi 2,25›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
2 Timoteovi 3


2 Timoteovi, Kapitola 3

2 Timoteovi 4


2 Timoteovi, Kapitola 4

Komentáře k verši :

Má vlídně poučovat odpůrce. Snad jim dá Bůh, že se obrátí, poznají pravdu 2 Timoteovi 2,25

Počet veršů v Bibli je 31 167.