Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
kteří zbloudili z cesty pravdy, když říkají, že naše vzkříšení už nastalo; tak podvracejí víru některých bratří. 2 Timoteovi 2,18›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
2 Timoteovi 2


2 Timoteovi, Kapitola 3

2 Timoteovi 4


2 Timoteovi, Kapitola 4
Číslo účtu, na kterém můžete podpořit tyto stránky je 2901074591/2010.
Komentáře k verši :

kteří zbloudili z cesty pravdy, když říkají, že naše vzkříšení už nastalo; tak podvracejí víru některých bratří. 2 Timoteovi 2,18

Počet veršů v Bibli je 31 167.