Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
a jejich učení se bude šířit jako rakovina. K nim patří Hymenaios a Filétos, 2 Timoteovi 2,17›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
2 Timoteovi 2


2 Timoteovi, Kapitola 3

2 Timoteovi 3


2 Timoteovi, Kapitola 4

Komentáře k verši :

a jejich učení se bude šířit jako rakovina. K nim patří Hymenaios a Filétos, 2 Timoteovi 2,17

Počet veršů v Bibli je 31 167.