Odpověz mi, Hospodine! Odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obrať jejich srdce zpět k sobě.
Bezbožným a planým řečem se vyhýbej. Neboť takoví lidé půjdou stále dál ve své bezbožnosti 2 Timoteovi 2,16›››
Bible
  • Nápověda
1 2 3 4
2 Timoteovi 2


2 Timoteovi, Kapitola 3

2 Timoteovi 3

Komentáře k verši :

Bezbožným a planým řečem se vyhýbej. Neboť takoví lidé půjdou stále dál ve své bezbožnosti 2 Timoteovi 2,16

Počet veršů v Bibli je 31 167.